ვებ–გვერდების დამზადება
&
ინტერნეტ–მარკეტინგი

ვებ–გვერდების დამზადება
&
ინტერნეტ–მარკეტინგი

ვებ–გვერდების დამზადება
&
ინტერნეტ–მარკეტინგი

ჰოსტელი My Moon–ი
PTG - ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი
MEQ - სამედიცინო ელექტრონული კითხვარები
რესტორანი BALI
GESS - პროგრამული გადაწყვეტები
GM SERVICE - IT მომსახურება
უძრავი ქონების სააგენტო
CA Group - ბუღალტრულ მომსახურება